Dane usługodawcy    
Nazwa urzędu Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Wydział Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Nazwa PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłobucku
Ulica i nr Rynek im. Jana Pawła II 13
Kod pocztowy 42-100
Miejscowość Kłobuck
Telefon (34) 310 95 54
Email ergosystem@powiatklobucki.pl
Strona WWW http://bip.klobuck.pl/2886/wydzial-geodezji-kartografii-katastru-i-gospodarki-nieruchomosciami.html 


Informacja
Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem, wejdź na formularz rejestracji.
pl
4.4.2229.8